Best Eye Studio

Fundacja im. Stefana Szolc-Rogozińskiego – Serce dla Afryki – FILM PROMOCYJNY

Montaż i postprodukcja dostarczonego materiału do filmu promocyjnego Fundacji im. Stefana Szolc-Rogozińskiego – Serce dla Afryki.