Best Eye Studio

Bedmet Logistic: Jacht do włoskiej stoczni. 50 ton – RELACJA

Relacja dla firmy Bedmet Logistic z transportu ekskluzywnego jachtu z Ropczyc do stoczni we Włoszech.