Best Eye Studio

Bedmet Logistic: Cylinder papierniczy, 145 ton. Trasa: Opole-Klucze – REPORTAŻ

Reportaż dla firmy Bedmet Logistic przedstawiający transport cylindra papierniczego na trasie Opole – Klucze.